Thực đơn

028 38 272 372
11:00 am - 08:30 pm
Thực đơn Combo
Thực đơn thức ăn 1
Thực đơn thức ăn 1
Sanma Nisyu
135.000
VND
Sanma Nisyu
1
số lượng tối đa là 99
Salmon Teriyaki
145.000
VND
Salmon Teriyaki
1
số lượng tối đa là 99
Chicken Cheese Yaki
145.000
VND
Chicken Cheese Yaki
1
số lượng tối đa là 99
Sauce Yaki don
165.000
VND
Sauce Yaki don
1
số lượng tối đa là 99
Bifutekidon
205.000
VND
Bifutekidon
1
số lượng tối đa là 99
Kushiyakidon
155.000
VND
Kushiyakidon
1
số lượng tối đa là 99
Jidori Teriyaki
135.000
VND
Jidori Teriyaki
1
số lượng tối đa là 99
Yakiniku Don
165.000
VND
Yakiniku Don
1
số lượng tối đa là 99
Kaisen Kakiage Don
125.000
VND
Kaisen Kakiage Don
1
số lượng tối đa là 99
Quay lại
VND
Chọn
Quay lại
Thêm
Quay lại
NO QUESTION
Thêm
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Đăng nhập
Đăng nhập
loading...